Message

Posted by Riya in Marathi 5Y
Patient : डॉ. मला नविन त्रास सुरू झालाय. मी दुसरं वाक्य बोललो की पहिलं वाक्य विसरुन जातो. डॉ. :- हा त्रास तुम्हाला कधीपासून आहे? Patient : कसला त्रास ?
0 Dislikes Comments

Comments