Message

Posted by Riya in Marathi 4Y
जेवण झाल्यानंतर...च्या प्रतिक्रीया.... नवरा बायकोला..... मुंबईकर : थोडी बडीशेप दे ग.... पुणेकर : थोडे icecream दे ग...... सातारकर : काहीतरी sweet दे ग..... ...आणि .. नागपुरकर: तंबाखुची पुडी दे गं T.V वर ठेवलेली
0 Dislikes Comments

Comments